คุณอยู่ที่นี่

เนื้อหาล่าสุด

ข้อความผิดพลาด

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable ใน antispam_user_load() (บรรทัด 1545 ของ /home/roch/public_html/kc-hospital/sites/all/modules/antispam/antispam.module)
ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศปรขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้การไม่ได้ของโรงพยาบาลกุดชุม panya01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน pomrada01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน pomrada02 เดือน 11 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกขอขอบคุณ "กลุ่มบุคลากรทางการบิน และเครือข่ายกัลยาณมิตร" Site_Admin02 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน pomrada02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบค่าเสื่อม 10%) panya03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบค่าเสื่อม 20%) panya03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบค่าเสื่อม 70%) panya03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.1) panya04 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป pomrada07 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข pomrada07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ panya07 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกการวิเคราะห์ผลตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลกุดชุม panya07 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ panya07 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป pomrada08 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครงานตำแหน่ง นักโภชนาการและนักกายภาพบำบัด pomrada310 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ roch111 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลกุดชุมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ panya01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลกุดชุม panya01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ panya01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ panya01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ panya01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลกุดชุม panya01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลกุดชุม panya01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สขร.1 มกราคม 2562 boonying01 ปี 4 เดือน ก่อน

หน้า