คุณอยู่ที่นี่

ชมรมจริยธรรม

รูปภาพของ พัทธนันท์ บ้านสวนธรรมดา

วิชาการคุณธรรมจริยธรรม เขต 10 14 มิ.ย.2556 ณ สสจ.ศรีสะเกษ


รพ.กุดชุม ได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าแลกเปลี่ยนระดับเขต 10 ทั้ง 3 ประเภท  • หน่วยงานที่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

  • คนดีศรีสาธารณสุข ประเภทข้าราชการ

  • คนดีศรีสาธารณสุข ประเภทลูกจ้างประจำ

Subscribe to RSS - ชมรมจริยธรรม