คุณอยู่ที่นี่

แสดงความเห็น

รูปภาพของ pomrada

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง


ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

 เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 

ด้วย  โรงพยาบาลกุดชุม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือก แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  ด้วยเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุง  ประจำปีงบประมาณ  2563  จำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้ 

           1. ตำแหน่ง  พนักงานประจำตึก  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

           2. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

           3. ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 - 21  สิงหาคม  2563  รายละเอียดตามที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้  หรือสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม  โทร  045-789425-7  ต่อ  115  ในวัน และ เวลาราชการ

หมวดหมู่: 

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • แบ่งบรรทัดและย่อหน้าอัตโนมัติ
CAPTCHA
คำถามป้องกัน Spam
พิมพ์คำตอบในช่องว่าง