คุณอยู่ที่นี่

เนื้อหาล่าสุด

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกขอความร่วมมือมายังประชาชน เพื่อช่วยกันยับยั้งการระบาด Covid-19 roch01 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 3 ตำแหน่ง wattanamulachiwa01 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2564 roch03 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 2 roch03 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อก. roch01 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ wattanamulachiwa02 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ wattanamulachiwa02 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ wattanamulachiwa02 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ wattanamulachiwa03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ wattanamulachiwa03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ wattanamulachiwa04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน wattanamulachiwa05 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน 1 ตำแหน่ง wattanamulachiwa05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา wattanamulachiwa05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 1 ตำแหน่ง wattanamulachiwa05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa06 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน wattanamulachiwa06 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน 2 ตำแหน่ง wattanamulachiwa06 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) panya07 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 2 ตำแหน่ง wattanamulachiwa07 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน wattanamulachiwa07 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa07 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa08 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน

หน้า