คุณอยู่ที่นี่

เนื้อหาล่าสุด

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa01 สัปดาห์ 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง wattanamulachiwa03 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wattanamulachiwa03 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
กระทู้ ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wattanamulachiwa03 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
กระทู้ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 3 ตำแหน่ง wattanamulachiwa03 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
กระทู้ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wattanamulachiwa03 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง pomrada01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ pomrada01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดใช้การไม่ได้ของโรงพยาบาลกุดชุม panya01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน pomrada03 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน pomrada03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขอขอบคุณ "กลุ่มบุคลากรทางการบิน และเครือข่ายกัลยาณมิตร" Site_Admin03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน pomrada03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบค่าเสื่อม 10%) panya04 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบค่าเสื่อม 20%) panya04 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบค่าเสื่อม 70%) panya04 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.1) panya06 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป pomrada08 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข pomrada09 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ panya09 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกการวิเคราะห์ผลตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลกุดชุม panya09 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ panya09 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป pomrada09 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครงานตำแหน่ง นักโภชนาการและนักกายภาพบำบัด pomrada311 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ roch11 ปี 1 เดือน ก่อน

หน้า