คุณอยู่ที่นี่

เนื้อหาล่าสุด

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 1 ตำแหน่ง wattanamulachiwa01 วัน 7 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa01 วัน 7 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa01 วัน 7 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa03 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน wattanamulachiwa03 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน 2 ตำแหน่ง wattanamulachiwa01 เดือน 9 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) panya01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 2 ตำแหน่ง wattanamulachiwa01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน wattanamulachiwa01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa02 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง wattanamulachiwa02 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง wattanamulachiwa03 เดือน 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wattanamulachiwa03 เดือน 1 วัน ก่อน
กระทู้ ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wattanamulachiwa03 เดือน 1 วัน ก่อน
กระทู้ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 3 ตำแหน่ง wattanamulachiwa03 เดือน 1 วัน ก่อน
กระทู้ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wattanamulachiwa03 เดือน 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง pomrada03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ pomrada03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดใช้การไม่ได้ของโรงพยาบาลกุดชุม panya03 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน pomrada05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน pomrada05 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขอขอบคุณ "กลุ่มบุคลากรทางการบิน และเครือข่ายกัลยาณมิตร" Site_Admin06 เดือน 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน pomrada06 เดือน 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบค่าเสื่อม 10%) panya07 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบค่าเสื่อม 20%) panya07 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน

หน้า