คุณอยู่ที่นี่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

แท็บหลัก

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือ ปวส.
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือ ปวส.
3. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ปวส.

4. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือปวส.หรือ
ประกาศนียบัตรการฝีกอบรมฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า (จากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
 


รับสมัครตั้งแต่วันที่  2 - 13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม
โทร 045 789425-7  ต่อ  115 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

หมวดหมู่: 

แสดงความเห็น

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • แบ่งบรรทัดและย่อหน้าอัตโนมัติ
CAPTCHA
คำถามป้องกัน Spam
พิมพ์คำตอบในช่องว่าง