คุณอยู่ที่นี่

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

แท็บหลัก

รูปภาพของ pomrada

ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-----------------------

                   โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                     ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน  ๑  อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ๆ ละ 20,560 บาท รายละเอียดตามที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้หรือสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกุดชุม  โทร 045-789425-7  ต่อ 115  ในวัน และ เวลาราชการ

หมวดหมู่: 

แสดงความเห็น

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • แบ่งบรรทัดและย่อหน้าอัตโนมัติ
CAPTCHA
คำถามป้องกัน Spam
พิมพ์คำตอบในช่องว่าง