คุณอยู่ที่นี่

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) (28 ต.ต.57)

แท็บหลัก

รูปภาพของ roch


วันนี้ คปสอ.กุดชุม ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ กับภาคีเครือข่ายต่างๆ
โดยมีท่านสมศักดิ์  บุญทำนุก นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีลงนาม
วิทยากรโดย นพ.จักราวุฒิ  จุฑาสงค์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นางอารีรัตน์  เนติวัชรเวช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  จาก สสจ.ยโสธร


ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่

 • นายประสงค์ สุภา  ผอ.สพท.ยส.เขต 2
 • นายไชยพร  วิเศษวิสัย  ผู้แทนเกษตรอำเภอกุดชุม
 • นายวุฒิศักดิ์  ดอกพุฒ  พัฒนาการอำเภอกุดชุม
 • นายชาญณรงค์  ขาวแปลก  ท้องถิ่นอำเภอกุดชุม
 • นายถนอมศักดิ์  เศิกศิริ  ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม
 • พ.ต.ท.สงบ  พิมมาลัย  รก.ผกก.สภ.กุดชุม
 • พ.ต.ท.ธนกฤต  อัฒจักร  รก.สว.สภ.คำผักกูด
 • นายศรีเชียร  วิกรัยพัฒน์  นายกเทศมนตรีเทศบาลกุดชุมพัฒนา
 • นายจักรพงศ์  แก้วโชติ  นายก อบต.กุดชุม
 • นายเฉลา  บุญทรัพย์  รองนายก อบต.โนนเปือย
 • นายรพีพัฒน์  ทำเลดี  นายก อบต.กำแมด
 • นายจาตุรงค์  ชื่นตา  นายก อบต.หนองหมี
 • นายจักกริช  ศรีวะรมย์  นายก อบต.ห้วยแก้ง
 • นายประยงค์  ดวงแก้ว  นายก อบต.โพนงาม
 • นายปารมี  วงษ์ปัตตา  รองนายก อบต.คำน้ำสร้าง
 • นายเทอดศักดิ์  สมภักดี  นายก อบต.หนองแหน
 • นายธวัช  ทองน้อย  รองนายก อบต.นาโส่
 • น.ส.ฐิติมา  นัยจิตร  ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม
 • นายเหลาทอง  กาลจักร  ประธานชมรม อสม. อำเภอกุดชุม
 • นางศรีไพรวัน  สายรัตน์  ผู้แทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกุดชุม

 

หมวดหมู่: 

ความเห็น

รูปภาพของ พัทธนันท์ บ้านสวนธรรมดา

ดีใจกับพี่น้องชาวอำเภอกุดชุม
ที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสุขภาพกันถ้วนหน้าใน ปี 2558 นี้
ด้วยเทอญ

Wow 2...Wow 2..Wow 2.Wow 2

แสดงความเห็น

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
 • แบ่งบรรทัดและย่อหน้าอัตโนมัติ
CAPTCHA
คำถามป้องกัน Spam
พิมพ์คำตอบในช่องว่าง