คุณอยู่ที่นี่

สธ.หนุนเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ ลดจำนวนคนสูบ

แท็บหลัก

รูปภาพของ roch


อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการสำรวจสถานการณ์การบริโภคยาสูบครั้งล่าสุด (ปี 2556) พบว่า ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบปัจจุบันชนิดมีควัน จำนวน 10.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.94

จำแนกเป็นเพศชาย จำนวน 10.19 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39.0
เพศหญิง จำนวน 0.57 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.05

โดยเพศชายมีสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดมีควันสูงกว่าเพศหญิงมาก
จึงจำเป็นต้องนำมาตรการเพิ่มภาษี ซึ่งเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการลดปริมาณการบริโภคยาสูบที่ชัดเจน มาเป็นมาตรการหลัก

ที่มา  -  สำนักข่าวไทย

ความเห็น

รูปภาพของ พัทธนันท์ บ้านสวนธรรมดา

จากข้อความ "จึงจำเป็นต้องนำมาตรการเพิ่มภาษี ซึ่งเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการลดปริมาณการบริโภคยาสูบที่ชัดเจน มาเป็นมาตรการหลัก"
หากว่าข้อความนี้เป็นจริง จริงๆ ก็น่าจะเพิ่มภาษีไปกระทั่งคนบริโภคยาสูบเหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ... หากแต่ว่า วันนี้เรายังห่วงเรื่องเงินได้จากยาสูบอยู่หรือเปล่า...

แสดงความเห็น

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • แบ่งบรรทัดและย่อหน้าอัตโนมัติ
CAPTCHA
คำถามป้องกัน Spam
พิมพ์คำตอบในช่องว่าง