คุณอยู่ที่นี่

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

แท็บหลัก

รูปภาพของ pomrada

                                   ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม

 

            เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๑,๒๓๐  บาท

      ๑  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการพยาบาล และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

         อายุ ๒๑ – ๓๕  ปี  (ถ้าเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว                                                        

       ๓  มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ตามกฎหมาย

วิชาชีพ  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งาการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานการจัดการ คุณวัฒนา  มุละชีวะ

ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

 

โทร ๐๘๑-๙๑๒๒๐๕๕  หรือ ๐๔๕-๗๘๙๔๒๕-๘  ต่อ ๑๑๕

 

 

 

แสดงความเห็น

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • แบ่งบรรทัดและย่อหน้าอัตโนมัติ
CAPTCHA
คำถามป้องกัน Spam
พิมพ์คำตอบในช่องว่าง