รูปภาพของ pomrada

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน
จำนวน  6  ตำแหน่ง  รายละเอียดประกาศผลสอบตามที่ได้แนบไฟล์มาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  โทร 045-789425-7 ต่อ 114-115

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

โรงพยาบาลกุดชุม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทรายวัน  จำนวน 6 ตำแหน่ง  ดังนี้

1.  ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล

2. ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) ปฏิบัติงานจิตสังคม

ขอขอบคุณ "กลุ่มบุคลากรทางการบิน และเครือข่ายกัลยาณมิตร"

รพ.กุดชุม ขอขอบคุณ "กลุ่มบุคลากรทางการบิน และเครือข่ายกัลยาณมิตร"

โดยคุณวิรัตน์ ศรีพรม เป็นตัวแทนมอบ

ได้บริจาคเครื่องพ่นฝอยละอองชนิดนาโน จำนวน 4 เครื่อง

และ Disposable PPE Overall. จำนวน 10 ชุด

เพื่อใช้ในภารกิจการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว

"กลุ่มบุคลากรทางการบิน และเครือข่ายกัลยาณมิตร"

ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ


รูปภาพของ pomrada

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

โรงพยาบาลกุดชุม  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้


1. ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล จำนวน  1  อัตราค่าจ้างวันละ  300  บาท
2. ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย) ปฏิบัติงานจิตสังคม จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300  บาท 

3.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (หญิง)  ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300  บาท

4.  ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา (ชาย)  ปฏิบัติงานโรงงานผลิตยาสมุนไพร  จำนวน 1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300  บาท

5.  ตำแหน่ง  พนักงานซักฟอก (ชาย)  ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล งานซักฟอก  จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างวันละ  300  บาท

6. ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (ชาย)  ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างวันละ  300  บาท

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม - 2  มิถุนายน  63 
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  045-789425-7 ต่อ 115
รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

 

รูปภาพของ pomrada

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน 2 อัตรา ในวันที่  20  ธันวาคม 2562 โดยให้มาสอบข้อเขียน ปฏิบัติ ที่วิทยาลัยศรีพิพัฒน์อินเตอร์

และสอบสัมภาษณ์ ที่ห้องประชุมปาเรสโก โรงพยาบาลกุดชุม  ดูรายได้ละเอียดได้ที่ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลกุดชุม ตั้งค่า RSS