คุณอยู่ที่นี่

บล็อกของ panya

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดใช้การไม่ได้ของโรงพยาบาลกุดชุม

รายละเอียดประกาศตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4578 9425-7 ต่อ 113 ในวัน และ เวลาราชการ 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ panya