คุณอยู่ที่นี่

บล็อกของ wattanamulachiwa

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  จำนวน  4  ตำแหน่ง

รายละเอียดผลการประกาศตามไฟล์ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศผู้มีสิทธิสอบของลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน จำนวน 4  ตำแหน่ง  ดังนี้
1.  ตำแหน่ง  พนักงานประจำตึก
2.  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
3.  ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา
4.  ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

1.  ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก  1  อัตรา

2.  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  2  อัตรา

3.  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  1  อัตรา

4.  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1  อัตรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ โทร 045-789425 - 7 ต่อ 115 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  จำนวน  3  ตำแหน่ง
รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ wattanamulachiwa