คุณอยู่ที่นี่

บล็อกของ roch

รูปภาพของ roch

คปสอ.กุดชุม จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

คปสอ.กุดชุม จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม The River จังหวัดนครพนม
วิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดหาพัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่ คปสอ.กุดชุม " โดย อ.ธีรเดช  บุญวาศ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข
วิทยากรบรรยายเรื่อง "กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข" โดย อ.สุรชัย  รัตนกรกุล  นิติกรชำนาญการ(ด้านวินัย) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพของ roch

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) (28 ต.ต.57)


วันนี้ คปสอ.กุดชุม ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ กับภาคีเครือข่ายต่างๆ
โดยมีท่านสมศักดิ์  บุญทำนุก นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีลงนาม
วิทยากรโดย นพ.จักราวุฒิ  จุฑาสงค์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นางอารีรัตน์  เนติวัชรเวช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  จาก สสจ.ยโสธร

รูปภาพของ roch

คปสอ.กุดชุม ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 (27 ต.ค. 57)

คปสอ.กุดชุม ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)
ณ อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2558

รูปภาพของ roch

มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ผมได้มีโอกาสไปช่วยทีมงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุมในการประกวดคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขต
โดยทาง สสจ.ยโสธรได้ส่ง รพ.สต.นาโส่เข้าประกวด โดยส่วนตัวผมก็ช่วยงานเล็กๆน้อยๆเท่าที่พอทำได้
เลยขอเอาภาพบรรยากาศแปลกตาที่เราๆท่านๆไม่ค่อยได้พบเจอกันเท่าไหร่ในงานประกวดต่างๆมาให้ชมกันครับ

รูปภาพของ roch

แก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ดับระหว่างใช้งาน @ All In One PC


All In One PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีความกระทัดรัด
โดยการนำเอาทุกส่วนประกอบ จับยัดใส่ด้านหลังจอมอนิเตอร์ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
ข้อดีคือ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการตั้งวาง
แต่ในข้อดีก็มีข้อเสีย เพราะด้วยลักษณะที่พื้นที่ภายในเครื่องมีไม่มาก
(ช่องว่างภายในเครื่องน้อยมากๆ) ทำให้มีปัญหากับการระบายความร้อนเอาได้ง่ายๆ

รูปภาพของ roch

สธ.หนุนเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ ลดจำนวนคนสูบ


อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการสำรวจสถานการณ์การบริโภคยาสูบครั้งล่าสุด (ปี 2556) พบว่า ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบปัจจุบันชนิดมีควัน จำนวน 10.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.94

จำแนกเป็นเพศชาย จำนวน 10.19 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39.0
เพศหญิง จำนวน 0.57 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.05

โดยเพศชายมีสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดมีควันสูงกว่าเพศหญิงมาก

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ roch