คุณอยู่ที่นี่

บล็อก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  จำนวน  4  ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
2. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ
3. ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา
4. ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศผู้มีสิทธิสอบของลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน จำนวน 4  ตำแหน่ง  ดังนี้

1.  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ
2.  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ
3.  ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา
4.  ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือ ปวส.
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือ ปวส.
3. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ปวส.

4. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือปวส.หรือ
ประกาศนียบัตรการฝีกอบรมฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า (จากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
 


รับสมัครตั้งแต่วันที่  2 - 13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดชุม
โทร 045 789425-7  ต่อ  115 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  จำนวน  2  ตำแหน่ง

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภทรายวัน 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศผู้มีสิทธิสอบของลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน จำนวน 2  ตำแหน่ง  ดังนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง  

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  จำนวน  4  ตำแหน่ง

รายละเอียดผลการประกาศตามไฟล์ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศผู้มีสิทธิสอบของลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน จำนวน 4  ตำแหน่ง  ดังนี้
1.  ตำแหน่ง  พนักงานประจำตึก
2.  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
3.  ตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องยา
4.  ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

1.  ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก  1  อัตรา

2.  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  2  อัตรา

3.  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  1  อัตรา

4.  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1  อัตรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ โทร 045-789425 - 7 ต่อ 115 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก