ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  โดยจะทำการสอบในวันที่  11  พฤศจิกายน  2564  ณ ห้องประชุมปาเรสโก  โรงพยาบาลกุดชุม 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-รายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงพยาบาลกุดชุม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  โดยจะทำการสอบในวันที่  4  ตุลาคม  2564  ณ ห้องประชุมปาเรสโก  โรงพยาบาลกุดชุม 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลกุดชุม ตั้งค่า RSS