ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  โดยจะทำการสอบในวันที่  4  ตุลาคม  2564  ณ ห้องประชุมปาเรสโก  โรงพยาบาลกุดชุม 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง  แพทย์แผนไทย
รับสมัครตั้งแต่วันที่  22-30  กันยายน  2564  ติดต่อสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกุดชุม  เวลาราชการ  หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่  045-789425-7 ต่อ 115  รายละเอียดตามประกาศที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

ประกาศผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลกุดชุม  ประกาศผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
รายละเอียดตามที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลกุดชุม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวประเภท รายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  โดยจะทำการสอบในวันที่  19  สิงหาคม  2564  ณ ห้องประชุมปาเรสโก  โรงพยาบาลกุดชุม 

ประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประกาศผลการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลกุดชุม ตั้งค่า RSS