คุณอยู่ที่นี่

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขตของเขตสุขภาพที่ ๑๐ จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แท็บหลัก

เวลาเรียงจากน้อยไปมากอ้างอิงผู้ใช้การดำเนินการ
22 เม.ย. 2018 - 13:34node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
22 เม.ย. 2018 - 07:52node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
22 เม.ย. 2018 - 07:27node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
21 เม.ย. 2018 - 09:42node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
21 เม.ย. 2018 - 08:05node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
21 เม.ย. 2018 - 06:34node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
20 เม.ย. 2018 - 19:02node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
20 เม.ย. 2018 - 13:31node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
20 เม.ย. 2018 - 11:44node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
20 เม.ย. 2018 - 11:38node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
20 เม.ย. 2018 - 09:07node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
20 เม.ย. 2018 - 08:54node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
19 เม.ย. 2018 - 21:31node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
19 เม.ย. 2018 - 16:05node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
19 เม.ย. 2018 - 15:14node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
19 เม.ย. 2018 - 11:11node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
19 เม.ย. 2018 - 08:35node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
19 เม.ย. 2018 - 07:54node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
19 เม.ย. 2018 - 07:01node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
19 เม.ย. 2018 - 05:43node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
19 เม.ย. 2018 - 04:15node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
18 เม.ย. 2018 - 23:23node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
18 เม.ย. 2018 - 21:43node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด
18 เม.ย. 2018 - 16:48node/249/trackAnonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)รายละเอียด