คุณอยู่ที่นี่

ประกาศรายการยา 19 รายการในปีงบประมาณ 2561 ที่มีวงเงินจัดซื้อ >100,000 บาท/ปี

แท็บหลัก

รูปภาพของ sweetpig

 

รายการยา 19 รายการ ที่มีมูลค่าแผนการจัดซื้อประจำปีงบปะมาณ 2561 เกิน 100,000 บาท
ลำดับ รายการยา ขนาดบรรจุหน่วยนับ  ราคากลางต่อหน่วย(บาท)  ประเภท แผนการจัดซื้อรายไตรมาส ราคาต่อหน่วยเพื่อใช้ในการคำนวณงบประมาณ (บาท) ประมาณการจัดซื้อปี 2561 (บาท)
ราคาอ้างอิง ราคาGPO ไตรมาส
1
ไตรมาส
2
ไตรมาส
3
ไตรมาส
4
1 fluticasone 250 mcg/1 dose + salmeterol 50 mcg/1 dose inhalation powder, 60 dose inhalation,60 dose inhalation          -   1   1015 0 0 0              492.20       499,583.00
2 rabies vaccine (chicken embryo cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial vial     294.25   1 400 400 300 400              260.00       390,000.00
3 amlodipine 5 mg tablet, 1 tablet tablet        0.90   1 225000 150000 150000 150000                 0.55       371,250.00
4 metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet, 1 tablet tablet        0.40   1 320000 200000 200000 200000                 0.35       322,000.00
5 insulin human 30 iu/1 mL + isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection, 10 mL vial,10 mL vial     125.00 1   1150 1000 1000 1000                64.00       265,600.00
6 sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag,1 L bottle       32.10 1   3000 1000 1500 1500                31.00       217,000.00
7 simvastatin 20 mg film-coated tablet, 1 tablet tablet        0.75   1 180000 0 100000 100000                 0.55       209,000.00
8 sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag,100 mL bottle       16.05 1   4000 3000 3000 3000                15.00       195,000.00
9 risperidone 2 mg film-coated tablet, 1 tablet tablet          -     1 20400 12000 12000 12000                 3.33       188,000.00
10 beclometasone dipropionate 250 mcg/1 dose pressurised inhalation, solution, 200 dose actuation,200 dose inhalation     321.00 1   200 150 150 160              260.00       171,600.00
11 guaifenesin 100 mg/5 mL syrup, 60 mL bottle,60 mL bottle        9.63   1 5000 4000 5000 4000                 9.00       162,000.00
12 enalapril maleate 5 mg tablet, 1 tablet tablet        0.20 1   252000 200000 100000 200000                 0.19       142,880.00
13 omeprazole 20 mg gastro-resistant capsule, hard, 1 capsule capsule        0.62   1 60000 60000 60000 60000                 0.55       132,000.00
14 amoxicillin 500 mg capsule, hard, 1 capsule capsule        1.70   1 37000 20000 20000 20000                 1.30       126,100.00
15 glipizide 5 mg tablet, 1 tablet tablet        0.23 1   356000 200000 200000 200000                 0.13       124,280.00
16 ceftazidime 1 g powder for solution for injection, 1 vial,1 g vial       27.82 1   3450 0 3000 0                19.15       123,536.85
17 hydralazine hydrochloride 10 mg film-coated tablet, 1 tablet tablet        0.91 1   40000 30000 40000 40000                 0.80       120,000.00
18 dicloxacillin 250 mg capsule, hard, 1 capsule capsule        1.10   1 25000 25000 25000 25000                 1.06       106,000.00
19 paracetamol 120 mg/5 mL syrup, 60 mL bottle,60 mL bottle        8.03   1 5500 3000 3000 3000                 6.95       100,775.00
หมายเหตุ :-  ราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา วันที่ 16 สิงหาคม 2560  -  ราคาอ้างอิง หมายถึง ราคาที่เคยจัดซื้อในรอบปีที่ผ่านมา  -  ราคา GPO หมายถึง ราคาที่องค์การเภสัชกรรมจำหน่าย

แสดงความเห็น

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • ที่อยู่หน้าเว็บและที่อยู่อีเมล จะกลายเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ
  • แบ่งบรรทัดและย่อหน้าอัตโนมัติ
CAPTCHA
คำถามป้องกัน Spam
พิมพ์คำตอบในช่องว่าง