บล็อกของ panya

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ  กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลกุดชุม  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์

สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลกุดชุม

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ panya